رابعه


پروانه

از بادها

 

که بر پنجره‌ می‌کوبند

از پستچی‌ها

که بر در

تو را نمی‌شنوم

فراموشت کرده‌ام

چون کودک

 که خواب‌ها‌یش را

بال‌بال می‌زنم

و نمی‌یابمت

شبیه پروانه‌هایی

که پر کشیدند

از پیراهنم

شاید هم

جا مانده‌ای

چون طعم شیر تازه

در دهان کودکم

 

 


محبوبه ابراهيمی