یمگان

یمگان وبلاگ سید ضیا قاسمی  در چند روز آینده فعال می شود؛ با شعرهای جدید این دو سه سال اخیر..  

/ 4 نظر / 196 بازدید
عرشيا

خبر خوبی بود. حيف است وبلاگ سيد ضيا اين طور عاطل بماند.

جواد سلطانی

تقديم به غربتی که بعد ضيا هم جريان دارد چه تصوری ست ؟ رفتن تو که دستانم را می فشرد صدايم را مشت ميکند و در دهانم خرد می شود چه تصوری ست ؟ شوری که به دامان رقصهای محلی باز می گردد؟ يا رودی که به انزوای يمگان؟ دلتنگ بابايی شايد؟ يا بی خبر از باغ بالا؟ از ارتفاعات پامير؟ تا ترانه های کوجک غربتت را ساز کنی! تنها تصويری از تو کافی ست نه اينکه برايت دست تکان بدهم به شبهايی فکر ميکنم که از ماه تو بويی نبرده اند ماهی که تنهادر پياله ی تو قرار می گیرد و با آخرین جرعه به خواب تو می آید وتو را نه شاعر کودکی می بیند که در دامانش مشغول چیدن ستاره هایی ست که هنوز . . . که هیچکدام . . . نه ! تصویری از تو ندارند ************************* ضیا فقط واسه تو و خانواده ات گفتم اين شعرو ها خانوادگی نقدش کنين لطفا

باقر

سلام خانم ابراهیمی این دعوتنامه ای برای شما که به کلبه حقیرانه ما سر بزنید وما را با نقدهای خود یاری بفرمایید